HOME
Powered by StoreHub

SENSORY LAB Kombucha  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


เพราะสุขภาพดี เริ่มต้นที่ลำไส้ 💪

ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายห้ามพลาด‼


Kombucha by Sensory Lab 👦👧


มีให้เลือก 8 รสชาติ 🍑🍋🍓🍈

- ลิ้นจี่

- พีช

- เบอร์รี่รวม

- น้ำผึ้งมะนาว

- ชากุหลาบ

- แคนตาลูป

- สตรอว์เบอร์รี่

- สูตรไม่มีน้ำตาล


ราคาเพียงขวดละ 69 บาท