HOME
Powered by StoreHub

DairyKefir โยเกิร์ต Mulberry


  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


โยเกิร์ตสด Home made สูตรคีโต 

ไม่มีน้ำตาล ทั้งรส Original และ ซอสตระกูล Berry ต่างๆ

ถ้วย 140 กรัม ราคา 30 บาท