HOME
Powered by StoreHub

ป้าหมี น้ำเก๊กฮวยใบเตย 450ml


  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


💖ป้าหมี เจ้าแห่งน้ำสมุนไพร💖สมุนไพรปรึกษาป้าหมี จากความรู้ประสบการณ์พยาบาลแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ทำให้ 💗 สมุนไพรเป็นพิเศษ ประกอบกับรสมือที่เรียกว่าทำอะไรก็อร่อยตู้มมม จนกลายเป็น น้ำสมุนไพรที่มีประโยชน์และหอมหวานชื่นใจ แบบไม่พึ่งน้ำตาล

❌sugarลองชิมแล้วคุณจะติดใจ น้ำสมุนไพรของป้าหมี 🙂ตั้งแต่แอนมินลองน้ำ 0sugar มา คือนี่เด็ดสุดละ 🤣🤣50฿